Stationær- og bærbar-gruppe

Interessegruppen for Stationær og Bærbar består af repræsentanter fra industri, vidensinstitutioner og myndigheder.

Det er gruppens opgave at bidrage til at gennemføre F,U&D strategien for demonstration af brint og brændselsceller, stationære og mobile anvendelser.

Herunder skal der ikke mindst sikres bedst mulig udnyttelse af de F,U&D-midler, som fra offentlig og anden side stilles til rådighed for demonstration af brint og brændselsceller, stationære og mobile anvendelser. Det er også gruppens opgave at opdatere strategier efter behov.

 

Sidst opdateret: 31-08-2016