Anvendelse af brint

Brint har gennem mange år været anvendt i industrielle processer, til ballontransport og lign., Men brint kan i fremtiden komme til at spille en langt større rolle i samfundet. Brint kan nemlig være løsningen på Danmarks store problem med vindmøllernes varierende elproduktion. Dette skyldes brints rolle som energibærer.

Brint kan afbalancere elnettet

I et vinddomineret energisystem vil den mest effektive metode til netbalancering være at benytte elektrolyseanlæg til at omdanne overskydende el fra vindmøllerne til brint, der kan lagres i det centrale naturgassystem eller lokalt i tilknytning til decentrale elektrolyseanlæg.

Den lagrede brint kan frigives i de perioder, hvor vindmøllerne har ingen eller lav elproduktion, og anvendes til elproduktion i brændselscellesystemer i mikrokraftvarmeanlæg og i decentrale kraftvarmeværker. 

Brint har mange anvendelser

Desuden kan lagret brint anvendes til optankning af brintbiler og til produktion af syntetiske brændstoffer med høj energitæthed, f.eks. methanol, dimethylether (DME) og syntetisk naturgas, der kan erstatte oliebaserede brændstoffer som benzin og diesel i transportsektoren. Brint kan også anvendes til at opgradere biogas og forgasningsgas fra termisk forgasning, så også disse fossilfri VE-gasser kan lagres og distribueres i naturgassystemet til senere anvendelse.

På langt sigt er det også muligt at udvikle teknologier, der kan udnytte brint til produktion af andre syntetiske stoffer som polyethylen, polypropylen og andre typer plastik og derigennem frigøre også denne produktion fra den nuværende afhængighed af olie.

 

Sidst opdateret: 04-08-2015