Interessegruppe for Energilagring

Det er gruppens opgave at bidrage til udarbejdelsen af de mest gunstige vilkår for udbredelse af lagringsteknologier. I det arbejde ligger at sikre bedst mulig udnyttelse af de forsknings- og udviklingsmidler der er til rådighed, samt påvirke de politiske vinde nationalt og internationalt.

I menuen til højre kan du finde gruppens strategi fra 2015, samt kommissorium.

 

Interessegruppens faste medlemmer:

Allan Schrøder Pedersen, DTU Energi

Carsten Rudmose, HMN Naturgas

Lars Henrik Nielsen, DTU Management Engineering

Lars Yde, DTU Mekanik

Lars Udby, Hydrogen Valley

Steen Vestervang, Energinet.dk

Thea Larsen, DGC A/S (formand)

Ton Pichel, Akzo Nobel

 

Ønsker du at høre mere om gruppens arbejde eller hvordan du bliver medlem af Partnerskabet, er du velkommen til at kontakte direktør Tejs Laustsen Jensen på tlj@hydrogennet.dk

 
 

Energilagringsstrategi 2015-2025

 

Sidst opdateret: 02-08-2016