Partnerskabets konference om brint - værdikæden fra forskning til marked, d. 7. juni 2011

Afholdte arrangementer

Partnerskabet forestår på vegne og i samarbejde med medlemmerne løbende planlægning af arrangementer inden for brint og brændselsceller, - nationalt såvel som internationalt.

Efterfølgende følger en oversigt over afholdte arrangementer med særlig relevans for Partnerskabet medlemmer samt øvrige aktører inden for brint og brændselscellebranchen.

 

Sidst opdateret: 23-09-2015