Branchen i Danmark

Brint og brændselsceller - en dansk satsning

Danmark har igennem de sidste 25 år placeret sig som et af de vigtigste centre for forskning og udvikling i brint- og brændselscelleteknologier - samt ikke mindst praktisk anvendelse af disse teknologier gennem systemintegration og demonstrationsprojekter.

Den danske succes inden for brint og brændselscelleområdet skyldes flere faktorer: Danmark har gennem mange årtier opbygget en stærk elektrokemisk kompetence på de danske universiteter samt hos en række virksomheder. Der er udviklet effektive samarbejdsrelationer mellem innovative virksomheder i energisektoren og forskningsmiljøerne, og der er i Danmark udviklet en stærk kompetence inden for evnen til at samle og integrere resultater fra forskellige faglige discipliner i velfungerende systemløsninger.

Dertil kommer, at de offentlige energiteknologiske støtteprogrammer har opbygget et effektivt strategisk samarbejde om udvikling af rammerne for den teknologiske indsats i Danmark. Samarbejdet blev i første omgang udmøntet i strategier for forskning og udvikling af brændselsceller (i 2003) og i brint (i 2005). Senere er disse strategier fulgt op med konkrete udviklingsmål for de enkelte teknologier. Samarbejdet mellem forskere, industri og de offentlige programmer blev yderligere udbygget ved etableringen af Partnerskabet for brint og brændselsceller i 2007.

 

En samlet branche

De danske styrkepositioner inden for brint og brændselsceller skyldes altså i særlig grad det samlede og koordinerede branchefællesskab, som Danmark igennem en årrække har etableret. 

Partnerskabets virke som offentlig-privat partnerskab har også medvirket til at forene brint- og brændselscellebranchen igennem formulering af fælles mål og rammebetingelser for fremgang. Denne effektive organisering af brint- og brændselscellebranchen har gjort det muligt at optimere anvendelsen af de i international sammenhæng relativt begrænsede danske midler til forskning, udvikling og demonstration, og der er opbygget tillidsfulde og velfungerende relationer mellem de vigtigste industrielle parter, der i fællesskab har opdateret de strategiske udviklingsmål og milepæle for kommercialiseringen af teknologierne.

De involverede danske virksomheder står derfor i en gunstig position i forhold til det globale marked for brint- og brændselscelleløsninger, der i løbet af de kommende par årtier ventes at vokse til et tocifret milliardbeløb.

 

Sidst opdateret: 04-08-2015