Hvad er brint?

Brint

Brint – også betegnet som hydrogen (H) – er grundstof nr. 1 i Det Periodiske System. Hydrogen eksisterer frit i forbindelsen H2, som er en farveløs og lugtfri gas. Hydrogen er det hyppigste grundstof i Universet. Det danner kemiske forbindelser med næsten alle andre grundstoffer, og indgår i stort set alle organiske forbindelser. Sammen med kul (carbon) og ilt (oxygen) er brint det vigtigste grundstof i levende organismer.

Hydrogenatom

Brintatomet er opbygget af en atomkerne, bestående af én proton, og én elektron i en bane om kernen. Kernen kan indeholde op til flere neutroner - der kan altså eksistere flere former for hydrogenatomer - dette kaldes isotoper. Disse isotoper har fået særlige navne, hhv. protium (1H, 0 neutroner), deuterium (tung brint, 2H eller D, 1 neutron) og tritium (3H eller T, 2 neutroner).

 

Brint gennem tiden


De ældste beretninger om brint stammer fra omkring år 1300 og handler om brændbar luft fra metaller. I 1766 opsamlede Henry Cavindish den brændbare luft for at studere den nærmere, og denne indsats regnes normalt for brints opdagelse. Året efter viste Joseph Black, at en ballon fyldt med brændbar luft fra metaller kunne stige til vejrs.

I 1781 opdagede Joseph Priestly, at der ved eksplosion af brint dannes vand, og i 1783 fandt A.L. Lavoisier ud af, at brint og ilt er grundstoffer, der danner vand, når de reagerer med hinanden. Spaltning af vand i brint og ilt gennemførtes første gang i år 1800 ved hjælp af elektrolyse. Den danske betegnelse brint er dannet af fysikeren H. C. Ørsted i 1814, afledt af ”brænde”. *

Brint som energibærer

Brint kan altså dannes kunstigt igennem den kemiske proces elektrolyse. Når brint skal dannes igennem elektrolyse, spaltes vand til ilt og brint under tilførsel af elektroner, altså elektricitet. På den måde kan man igennem elektrolyse producere brint fra el. Når man gør dette, "lagrer" man energien fra elektriciteten i brintmolekylerne.

Således bliver brint en energibærer; den kan lagre energi – men den kan også frigive energi igen: I en brændselscelle omdannes brint til vand og elektricitet. På den måde kan brint også bruges til at danne elektricitet, hvilket man f.eks. udnytter i brændselscellebiler, der kører på brint.

Brint kan også fremstilles katalytisk fra ethanol eller methanol.


 *Kilde: Den Store Danske (Gyldendal)

 

 

Sidst opdateret: 04-08-2015