Energisystemet

I Energiforliget fra marts 2012 fremgår en række nye energipolitiske mål for Danmark frem til 2020: hensigten er totalt at udfase fossile brændstoffer frem mod 2050 og erstatte med 100 procent vedvarende energi. 

Hvor de vedvarende energikilder som solenergi, vindenergi, bølgekraft på sigt producerer mere end rigeligt energi til at dække energibehovet, fluktuerer kilderne til gengæld i energileveringen, f.eks. når der er vindstille eller overskyet i lange perioder. Det bliver derfor en udfordring af skabe stabilitet og balance i fremtidens elnet, der indeholder en fluktuerende energiproduktion og en varierende energiefterspørgsel fra forbrugerne.

Sådan kan elnettet balanceres

Vi har altså brug for et elsystem, der både intelligent kan matche dele af elforbruget med elproduktionen, men også et system, der kan lagre energi, så man i perioder med lav elproduktion kan være sikker på, at der er energi til at dække de aktuelle behov. Disse krav kan imødekommes igennem Smart Grid og lagring af energi i gasser:


Smart Grid: Smart Grid er et fleksibelt og intelligent elsystem, hvor produktion, transport og forbrug af el kobles intelligent sammen og på den måde kan elektriciteten i elsystemet op- og nedreguleres. Ved op- og nedregulering balanceres elnettet i sekunder, minutter og timer.


LagringLagring af energi kan balancere elnettet i timer og op til dage, uger eller måneder. Lagring af energi kan bl.a. ske i gas, hvor forskellige gassen agerer som energibærere. Gas har den fordel, at det kan lagres og anvendes, når man i perioder mangler strøm. VE-gasser kan blive en vigtig spiller, når naturgassen om nogle år forventes at slippe op i Nordsøen. VE-gasser dannes oftest ud fra organisk materiale ved fermentering til biogas eller ved forgasning til kulilte og brint, men kan også dannes ved elektrolyse af vand til brint.   

 

Brintteknologier kan være løsningen:

Brintteknologier; elektrolyse og brændselsceller, brint og brintholdige brændstoffer, kan både balancere elnettet ved at spille ind i smart grid og igennem gaslagring.

Brintteknologierne kan spille ind i fremtidens energisystem på følgende områder: 

  • Elektrolyse og brintproduktion 
  • Lagring og infrastruktur
  • Staionære brændselscelleanlæg til konvertering af el og varme
  • Forbrugs- og anvendelsesområder

Læs om områderne og hvordan de spiller ind i fremtidens energisystem - trin for trin

 

 

Sidst opdateret: 23-09-2015