Analyser for kommercialisering af brintteknologier

 

 

Projektet har haft til formål, at analysere og redegøre for, hvor der er behov for at fremme yderligere brintteknologisk udvikling, for at integrere brintteknologierne i det danske energisystem. Kritiske teknologiske og økonomiske flaskehalse for brintteknologierne er blevet identificeret og vurderet sammen med betydende rammevilkår og barrierer.

 
 

Projektdeltagerne

 • Partnerskabet for brint og brændselsceller
 • Dansk Energi
 • Ea Energianalyse A/S
 • Århus Universitet, Center for Energiteknologier AU Hern- ing
 • Syddansk Universitet, Institut for Kemi
 • EnergiMidt A/S
 • HMN Naturgas I/S
 • DTU Energikonvertering
 • DTU Mekanik
 • Dantherm Power A/S
 • GreenHydrogen.dk
 • H2 Logic A/S
 • IRD A/S

 

Sidst opdateret: 13-10-2016