08-04-2015

Partnerskabet søger ny direktør


Partnerskabet for Brint og Brændselsceller er et netværk for offentlige og private aktører inden for brint- og brændselscellebranchen, og det ledes af et sekretariat, der varetager medlemmernes interesser. Medlemmerne fordeler sig inden for brint- og brændselscelleforskning, -udvikling, -demonstration, -kommercialisering og overvågende myndigheder. Aktiviteterne inden for området brint og brændselsceller i Danmark bygger på et udvidet samspil mellem forskere, udviklere, bevillingsgivere, erhvervsliv, uddannelsessystemet og det øvrige samfund. Formålet med Partnerskabet er at fremme en kvalificeret indsats inden for forsknings-, udviklings- og demonstration på tværs af fagretninger og institutioner.

Partnerskabets aktiviteter vil i de kommende år medvirke til succesfuld transformation fra primært at være en branche med forsknings- og udviklingsaktiviteter til at blive et nyt energiteknologisk vækstområde via markedsudbredelse. På sigt skal brint og brændselsceller i den politiske og offentlige opfattelse være og prioriteres på niveau med vind, sol og biomasse. 

Den nuværende direktør, som har haft stillingen siden Partnerskabets etablering i 2009, har besluttet sig for at gå på pension. Derfor opslås stillingen, der er central for videre udvikling, produktionsmodning og kommercialisering af hele området brint- og brændselsceller. De nye teknologier forventes at spille en væsentlig rolle i Danmarks vej mod et fossilfrit samfund. For den rette kandidat vil stillingen derfor være en fantastisk mulighed for at påvirke og drive denne udvikling i samarbejde med medlemmerne.  

Funktion

Den nye direktør skal forestå den daglige ledelse af Partnerskabet.

Reference

Direktøren referer til bestyrelsen for partnerskabet og står sammen med bestyrelsen til regnskab over for generalforsamlingen.

Ansvar

Direktøren har ansvar for drift af Partnerskabets sekretariat og varetager den løbende kontakt med medlemmerne. Det økonomiske ansvar påhviler direktøren. Ved større og længere rækkende dispositioner inddrages bestyrelsesformanden og evt. bestyrelsen. Direktøren varetager pleje og profilering af Partnerskabets image i offentligheden og kontakt til danske politikere og embedsmænd i sager, der vedrører Partnerskabets interesseområder. Direktøren varetager kontakter til internationale brancheorganisationer og relevante EU organer.
 

Arbejdsområder

•    Varetage medlemmernes interesser i forhold til Christiansborg og embedsapparatet
•    Løbende påvirkning af den politiske dagsorden
•    Arbejde for at sikre markedsrammebetingelser for udbredelse af medlemmernes teknologier og produkter
•    Daglig drift at et sekretariat med én til to medarbejdere
•    Fortsat udvikling af Partnerskabets hjemmeside og andre kommunikationsplatforme
•    Samarbejde med værten Dansk Energi, der samtidigt varetager den finansielle administration for Partnerskabet
•    Kommunikation med medlemmer og øvrige interessenter
•    Rekruttering af nye medlemmer til Partnerskabet
•    Organisation af og referering fra Partnerskabets forskellige udvalg
•    Fremme af samarbejdet mellem medlemmerne og støtte af etablering af fælles projekter blandt medlemmerne
•    Samarbejde med andre brancheforeninger, centraladministrationer og internationale kontakter
•    Kontakter til pressen med nyheder fra branchen

Kontakter

Direktøren skal vedligeholde, udbygge og udvikle Partnerskabets relationer til:
•    Medlemmerne
•    Myndighederne
•    Politikerne
•    Relevante nationale brancheorganisationer
•    Internationale brancheorganisationer
•    Pressen

Kvalifikationer

•    Højere uddannelse på masterniveau, gerne både teknisk og kommercielt
•    En samlende personlighed, der kan holde sammen på Partnerskabets medlemmer
•    Kommunikator med gennemslagskraft
•    Team orienteret og udadvendt med vindende sociale kompetencer
•    Selvmotiverende og i stand til at motivere og lede sekretariatet
•    Ansvarsbevist, engageret og i stand til at holde mange bolde i luften samtidigt
•    Dansk og engelsk på højt niveau i skrift og tale

Erfaring

•    Mindst 10 års erfaring fra udadvendt kommunikativt job
•    Flere års erfaring i samarbejde med centraladministrationen
•    Flere års erfaring i kommunikation på politisk niveau
•    Projektleder erfaring
•    Ledelse af forhandlinger mellem partnere med forskellige interesser
•    International erfaring med formidling, præsentationer og forhandlinger

Krav

•    Arbejde vil være centreret i København / Frederiksberg
•    Det må regnes med en del rejse aktiviteter rundt i Danmark og i mindre grad til udlandet: 10 – 20 møder rundt i Danmark og 2-4 møder i udlandet på årsbasis

Ansøgning

Ansøgningen sendes til formanden for Partnerskabet Per Balslev, telefon nr. 4013 1898, mail opph2fc@gmail.com, hvor også yderligere oplysninger kan indhentes. Partnerskabets nuværende direktør Aksel Mortensgaard kan kontaktes for yderligere oplysninger på telefon nr. 5177 6729.

 

Ansøgningsfrist er 3. maj 2015

Partnerskabets hjemmeside: www.hydrogennet.dk

For printervenlig version, tryk her