21-03-2017

Shell tror på brint

Shell har beregnet, at køretøjer drevet af brændselsceller kan bidrage signifikant i at mindske energiforbruget og udledningen af drivhusgasser i transportsektoren. Derfor anbefaler den Hollandsk-Engelske virksomhed, at myndigheder gør det nemmere og billigere at anskaffe køretøjer, som kører på brændselsceller. Det skriver Shell i dens brintstudie “Energy of the future? Sustainable mobility through fuel cells and H2”.
 
I studiet, som Shell har lavet i samarbejde med Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy, konkluderes der, at 113 millioner brændselscellekøretøjer i 2050 kan skåne miljøet for brug af op til 68 millioner tons fossilt brændstof og næsten 200 millioner ton af CO2 emission.

Shell nævner en række muligheder for at gøre brintløsninger i transportsektoren mere attraktive for diverse aktører. Anskaffelsen af brændselscelledrevne biler og busser kan støttes via midlertidige offentlige støtteprogrammer, via fordelagtig beskatning (ligesom det har været tilfælde med elbiler), eller via andre økonomiske incitamenter.

Studiet har taget udgangspunkt i det tyske markedet og Shell melder, at de er i gang med at etablere brinttankstationer i diverse tyske delstater, bl.a. etablerer de som forsøg to brinttankstationer i Hamburg og Berlin. Der er også planlagt brinttankstationer i Wuppertal, Frankfurt/Main, og i Geisingen og Wendingen.

Læs mere om studiet på Shells hjemmeside.