04-05-2017

Sidste generalforsamling i HyFive

Det EU-støttede projekt HyFive har gennem de sidste 5 år arbejdet på at etablere og udvide den europæiske brintinfrastruktur og samtidigt få ikke færre end 185 brintbiler på gaderne i tre regioner i Europa. Partnerskabet for brint og brændselsceller har i denne forbindelse været koordinator for den danske del, The Copenhagen Cluster. Projektet er nu ved at lakke mod enden og vil have sin afsluttende konference i Bruxelles den 22. september 2017. Partnerskabet var derfor også med til HyFives sidste generalforsamling i projektkonsortiet, der blev afholdt på Rådhuset i London.

Her blev der gjort status og den danske del er for alle projektpartneres vedkommende velafsluttet. Der er blevet etableret 2 tankstationer (en i Aarhus og en i Korsør) og 43 biler er på gaden fra hhv. Hyundai (35), Toyota (5) og Honda (3). Læs mere om projektet her: www.hyfive.eu

HyFIVE – Hydrogen for innovative vehicles

HyFIVE er et europæisk projekt, der har som mål at udrulle 110 brintbiler og seks nye brinttankstationer i tre regioner: i Danmark, i Londonområdet og i en sydlig klynge omkring Sydtyskland, Norditalien og Østrig. Partnerskabets rolle i projektet er at være klyngekoordinator for den danske klynge, hvilket indebærer at sikre den daglige fremdrift i projektet i Danmark, samt udbrede kendskabet til projektet hos meningsdannere og beslutningstagere.

Grundet den lange række af projektdeltagere fra store bilfabrikanter, brintinfrastrukturproducenter og analyseinstitutter, sikres der en erfaren løsning af tekniske og sociale udfordringer inden for projektet. Udfordringer som ellers kunne være med til at hindre en udrulning af brintbiler og tilhørende infrastruktur.

Projektet skal blandt andet:

- Demonstrere at bilerne imødekommer de tekniske og miljømæssig forventninger der er til dem.

- Etablere gode rutiner for hvordan man bedst håndterer brintbiler i den virkelige verden, i forbindelse med bilværksteder, oplæring af brugere og personale, levering af reservedele og lignende hverdagsudfordringer.

- Udnytte de brinttankstationer, der er tilknyttet projektet, til at opnå læring om fremskridt i udviklingen af teknologiske udfordringer.

- Indsamle viden om køberes adfærd og hvorfor nogle køber bilerne på trods af deres høje pris og begrænsede infrastruktur

The HyFive project has received funding from the Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking under grant agreement No 621219. This Joint Undertaking receives support from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme, Hydrogen Europe and N.ERGHY.