06-06-2017

Partnerskabet er nu Brintbranchen

Partnerskabet for brint og brændselsceller har ændret navn til Brintbranchen. Navneskiftet reflekterer de seneste års hastige vækst og udvikling i branchen, og at organisationen nu samler hele værdikæden fra forskning til industrivirksomheder. Men selvom navnet er nyt er formålet uændret: Brintbranchen vil bidrage til et grønnere samfund, ved at arbejde for den størst mulige udbredelse af brint- og brændselscelleløsninger i det danske energisystem.

Vi vil ikke længere opdatere denne hjemmeside.

Besøg i stedet for vores nye hjemmeside: www.brintbranchen.dk

Du kan kontakte os via www.brintbranchen.dk/kontakt eller på telefon + 45 39 20 20 03