Organisation

Partnerskabet for brint og brændselsceller er en medlemsforening. Som medlemmer optages virksomheder, forskningsinstitutioner, netværksorganisationer m.v. der arbejder inden med brint og brændselscelleteknologier.

Partnerskabets ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april, hvor bestyrelsen vælges. 

Den daglige drift af Partnerskabet foretages af partnerskabets sekretariat, der er baseret på Frederiksberg.

Spørgsmål om Partnerskabets organisation samt mulighederne for medlemskab kan rettes til sekretariatet på tlf. 39 20 20 03.

 

Sidst opdateret: 11-08-2016