Markedsmodningsfonden

 

Markedsmodningsfonden får virksomheders nye produkter hurtigere på markedet og gør det lettere for offentlige institutioner at efterspørge innovative løsninger. Der er afsat 135 mio. kr. årligt til Markedsmodningsfonden i perioden fra 2013 til og med 2015.

Markedsmodning

Markedsmodningsfonden har til formål at fremme vækst, beskæftigelse og eksport, herunder særligt i små og mellemstore virksomheder inden for områder, hvor Danmark har særlige styrker og potentialer. Det kan eksempelvis være grøn omstilling, sundheds- og velfærdsløsninger, design og andre kreative erhverv mv.

Markedsmodning er aktiviteter, der er med til at åbne markeder for virksomhedernes innovative produkter og serviceydelser. Markedsmodning kan finde sted både ved at styrke efterspørgslen efter innovative løsninger og ved at styrke udbuddet.

Hurtigere på markedet

Markedsmodningsfonden kan give virksomheder tilskud til test og tilpasning af nye produkter eller garanti, der giver køberen tryghed.

Fonden er markedsnær, virksomhedsrettet og har et kommercielt fokus. Fonden skal således hjælpe danske virksomheder med at overkomme de barrierer, de oplever i markedsmodningsfasen fx gennem medfinansiering af test og tilpasning af virksomhedernes innovative prototyper hos potentielle kunder eller ved at stille garanti, der giver køberen af et nyt innovativt produkt tryghed.

 

Innovative offentlige indkøb

Markedsmodningsfonden kan give offentlige institutioner tilskud til lettere at efterspørge nye innovative løsninger.

Markedsmodningsfonden giver tilskud til at gennemføre det forarbejde, man typisk skal igennem, når man som offentlig institution efterspørger innovative løsninger.

 

 

 

Sidst opdateret: 04-08-2015