Energiforskningsprogrammer i Danmark

De danske støtteprogrammer inden for energiteknologisk udvikling har igennem en årrække medvirket til at skabe en udvikling indenfor forskning, udvikling og demonstration af brint- og brændselscelleteknologier.
Som vist i figuren nedenfor blev der i 2010 samlet set bevilliget 162,7 mio. kr. til brint og brændselsceller.

Klik for at forstørre

Hele udviklingskæden fra forskning til marked

Fokus for de danske energiforskningsprogrammer er placeret langs hele udviklingskæden fra forskning og udvikling til demonstration og markedsintroduktion. Figuren nedenfor viser, hvor programmernes fokus ligger. Farveintensiteten i hver pil indikere en vægtning af fokus indenfor hvert program og bredden af pilene angiver størrelsen af støttebeløb givet i 2010. 

I det følgende vil de danske støtteprogrammer som også retter sig mod brint og brændselsceller blive gennemgået.

 
Klik for at forstørre

 

 

Sidst opdateret: 23-09-2015